IVECO ŠPECIÁLNA PONUKA
IVECO

ORIGINÁLNE DIELY IVECO :
KOMPLETNÁ PONUKA NA USPOKOJENIE VŠETKÝCH VAŠICH POTRIEB

IVECO

Mám záujem o viac informácií
O originálnych dieloch IVECO
 

Máte vozidlo IVECO ? (*)
Áno Nie

 
Prečítal som si prehlásenie o ochrane osobných údajov a poskytujem svoj súhlas pre nižšie uvedené účely a procesy (*)

MARKETINGOVEJ ČINNOSTI (*)
spracovanie mojich údajov IVECO Slovakia, v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami, vrátane pošty alebo elektronickej pošty, telefónu (napr. Automatizovaná volania, SMS, MMS, fax), a akýmikoľvek inými prostriedkami (napr. Webové stránky, mobilné aplikácie), za účelom zasielania obchodných oznámení a tiež reklamných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb, ako je popísané v oddiele 2 bode (iii) vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Súhlasím Nesúhlasím

MARKETING TRETEJ STRANY (*)
oznámenie mojich údajov dcérskym spoločnostiam IVECO Slovakia a pridruženým spoločnostiam skupiny CNH Industrial, ako aj autorizovaným predajcom a distribútorom a ich spracovanie uvedenými subjektmi pre účely zasielania obchodných oznámení a tiež reklamných oznámení týkajúcich sa ich výrobkov a služieb alebo vykonávania prieskumu trhu, ako je popísané v oddiele 2 bode (iv) vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Súhlasím Nesúhlasím

* všetky polia sú povinné

 
IVECO

Nájdi svojho dealera

 
IVECO
IVECO